PIVATUS SERVIS

Odjel Postprodajne podrške i servisa stoji na usluzi vlasnicima novih i polovnih plovila. Svojom asistencijom organizira i rješava tehničke poteškoće svim Pivatusovim klijentima.
PIVATUS SERVIS Vam omogućava ugodnu i bezbrižnu plovidbu duž hrvatske obale.
______________________________________________
Vama na usluzi

+385  (0) 52 215 155 
servis@pivatus.com