Motor MAN 2x 1100 ks
Maksimalna brzina 35 knot
Brzina krstarenja 25 knot
Duljina preko svega 18,77 m
Širina 5,25
Gaz 1,50 m
Kapacitet goriva 3700 l
Kapacitet vode 600 l
Broj kabina 3 + posada
Toalet 3 + posada
Ležajevi 6
Baza Kaštela, Split
Godina proizvodnje 2012